tài chính

Công ty vũ khí Đức lách luật, sản xuất, buôn bán đạn dược tại Nam Phi

Công ty vũ khí Đức lách luật Một công ty vũ khí Đức lách luật, sản xuất đạn dược tại Nam Phi là vì chính phủ Đức hạn chế xuất khẩu vũ khí, khiến công nghiệp quốc phòng Đức bị vắt kiệt, theo báo The Wall Street Journal. Rheinmettal là công ty vũ khí Đức lách luật bằng cách lập liên doanh Rheinmetall-Denel Munition Ltd ở