tăng trưởng

Để phát triển, Châu Phi cần phải có một chương trình truyền thông hình ảnh mới

Nam Phi hiện là nước đi đầu trong thay đổi nhận thức với vai trò đầu tầu kinh tế mới và mô hình kinh doanh Quản trị – Xã hội – Môi trường khiến Châu Phi trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu trong tương lai cho dù truyền hình

Công ty vũ khí Đức lách luật, sản xuất, buôn bán đạn dược tại Nam Phi

Công ty vũ khí Đức lách luật Một công ty vũ khí Đức lách luật, sản xuất đạn dược tại Nam Phi là vì chính phủ Đức hạn chế xuất khẩu vũ khí, khiến công nghiệp quốc phòng Đức bị vắt kiệt, theo báo The Wall Street Journal. Rheinmettal là công ty vũ khí Đức lách luật bằng cách lập liên doanh Rheinmetall-Denel Munition Ltd ở